POLYCARBONATE LENS! - 100% UV protection

ISO 12312-1 TESTED SUNGLASSES

close

Tähti „CE“ võib kohata paljudel laiendatud Ühtse Euroopa Majanduspiirkonna turul müüdavatel toodetel.


Need näitavad, et tooted. mida müüakse Euroopa Liidus, on määratud vastama kõrgetele turva-, tervise- ja keskkonnakaitse nõuetele.

Ostes uue mängukaru või teleka EL-is, võid sellel leida CE märgistuse. CE märk toetab ka ausat konkurentsi ettevõtjate vahel, hoides neid jälgima samu reegleid. Lisades tootele CE märgistuse, kinnitab tootja, et see vastab kõikidele kehtivatele EL nõuetele ja seda võib müüa üle Euroopa Liidu. See kehtib ka toodete kohta, mis on tehtud teistes maades, kuid turustakse EL-is.

Kaks peamist kasu, mis CE märgistus ettevõtjatele ja tarbijatele toob:

Ettevõtjad teavad, et toodetega, mis kannavad CE märgistust, saab üle EL-i piiranguteta kaubelda. Tarbijad naudivad samal tasemel tervise-, turvalisus- ja keskkonnakaitset üle terve EL-i.

OLULINE MÄRKUS:

CE märgistus ei pea olema kõikidel toodetel. See on kohustuslik enamikule toodetest, mis on hõlmatud Uute Käsitlus Direktiividega. Teistele toodetele on keelatud CE märgistust lisada. Pange tähele, et märgistus „CE“ ei tähenda, et toode on EL-i või muu ametiasutuse poolt heaks kiidetud turvaliseks/(kinnitatud turvaliseks). Samuti ei näita see toote päritolu./(See ei tähenda, et toode on toodetud EL is).


ELi Tarbija

Euroopa Liidu tarbijail võivad olla erinevad eelistused toote värvi ja brändi suhtes, valides näiteks uut sülearvutit/rüperaali või mänguasja oma lapsele. Samal ajal eeldades, et kõik tooted EL turul on turvalised. Euroopa Liit on tugevdanud kogu süsteemi, mis koosneb tootjatest, maaletoojatest, edasimüüjatest, Teavitatud Asutustest ja turu järelevalve asutustest uue õigusraamistiku kaudu. Uue õigusraamistiku eesmärk on vähendada halduskoormust kaubanduses samal ajal tagades kõrgetasemelise turvalisuse. Lisades tootele CE märgistuse, vastutab tootja täielikult, et toode vastaks kõigile turvanõuetele. Kahjuks CE märgistuse võltsimise või väärkasutamise tõttu ei ole kunagi 100% kindlust, et toode, mis kannab CE märgistust, on turvaline.

Tootjad

ootja mängib otsustavat rolli tagamaks, et toode, mis on lastud EL siseturule, oleks turvaline. Nad vastutavad kontrolli eest, et nende toode vastab EL turva-, tervise- ja keskkonnakaitse nõuetele. Tootja vastutus on teha vastavushindamine, luua tehniline dokumentatsioon, väljastada EL-i vastavusdeklaratsioon ning kinnitada CE-märgis tootele, alles siis on lubatud tuua toode EL turule.

Kui olete tootja, siis peate järgima neid 6 sammu, et CE märgistus tootele lisada.

  1. 1. Tuvasta kohaldatavad direktiivid ja ühtlustatud standardid; 
  2. 2. Kontrolli toodete erinõudeid; 
  3. 3. Tuvasta kas sõltumatu vastavushindamine (teavitatud asutuse kaudu) on vajalik; 
  4. 4. Testi toodet ja kontrolli selle vastavust; 
  5. 5. Koosta ja säilita nõutav tehniline dokumentatsioon; 
  6. 6.Kinnita CE märgis ja koosta EL Nõuetele Vastavuse Dokumentatsioon.

Importijad ja levitajad

Importijad ja levitajad aitavad kindlustada, et ainult tooted, mis vastavad EL seadusandlusele ja kannavad CE märgistust, on toodud laiendatud EL siseturule. Kuna nad on tootjate ja hulgimüüjate vahendajateks, peavad neil olema üldised teadmised kehtivatest nõuetest, samuti peavad kindlaks tegema, et toode, mida nad vahendavad või impordivad vastab nendele.


Importijad

Importides EL välistest riikidest, peab maaletooja kindlaks tegema enne toote laskmist turule, kas see vastab kõigile EL turva-, tervise- ja keskkonnakaitse nõuetele.

  • EL väline tootja teeb kõik vajalikud sammud lubamaks toodet EL turule.
  • Vajalik dokumentatsioon nagu EL Nõuetele Vastavuse Dokumentatsioon ja tehniline dokumentatsioon on soovi korral saadaval.
  • Kontakteerumine tootjaga on võimalik igal ajal.

Levitajad

Levitajad peavad: käsitlema toodet vastutustundega ega tohi minna vastuollu ELi õigusaktidega. teadma, milline toode peab kandma CE märgistust ja milline on lisatud dokumentatsioon. olema võimelised kindlaks tegema tooted, mis ei vasta nõuetele.

Levitajad peavad tõendama ametivõimudele, et nad: omavad tootjatelt ja maaletoojatelt kinnitust, et kõik vajalikud mõõdistused on tehtud. on võimelised abistama ametivõime nende jõupingutustel vajalike dokumentide saamiseks.

Kui importijad või levitajad toovad toote turule oma märgi all, võtavad nad vastutuse tootja kaudu. Sel juhul peab neil olema piisavalt informatiooni toote konstruktsioonist ja tootmisprotsessist, kuna kinnitades CE märgistuse, eeldatakse neilt õiguslikku vastutust.

Tropical päikeseprillid kannavd „CE“ märgist ja vastavad EN ISO 12312- 1:2016 standardile.

Sunglasses Tropical